Łubieński Michael

 

Michael (Michał) Łubieński, hrabia h. Pomian (ur. 29.09.1894 r. w Ostrowcach, zm. najprawdopodobniej 09.12.1932 r. w Bydgoszczy), syn hr. Stanisława i Adolfiny Barbary z Czarnowskich, młodszy brat Stefana. Profesor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z filozofią Rudolfa Steinera zetknął się najprawdopodobniej już w domu rodzinnym, gdzie z matką studiował Theosophie Steinera. Należał do Koła Warszawskiego. Kartę członkowską nr 119 otrzymał 15.09.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Bydgoszcz, Senatorska 26.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.49.1.17.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło Warszawskiego, PTA