Lubomirska Maria

 

Maria Lubomirska, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego (Michael Zweiges). Kartę członkowską nr 69 otrzymała 15.02.1925 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieją adresy: Paryż oraz Lwów, Kopernika 52.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego (Michael Zweiges), PTA