Lenartowicz

 

Lenartowicz (panna), antropozofka, należała do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Do organizacji wstąpiła w 1936 r. W dokumentach nie odnotowano numeru karty członkowskiej.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło im. Rudolfa Steinera w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA