Lebecka Stefania (Łebecka)

 

Stefania Lebecka (Łebecka), antropozofka, należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 199 otrzymała 11.02.1937 r.

W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Wilno.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA