Langer Helena

 

Helena Langer, antropozofka, należała prawdopodobnie do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) z siedzibą w Dornach. Prowadziła korespondencję z Marią Steiner. W dokumentach archiwalnych znajduje się zagadkowa wzmianka o przechwytywaniu jej listów przez Leopolda Reissingera, który był ojcem dziecka Heleny Langer. Do organizacji wstąpiła w 1925 r. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje informacja, iż mieszkała w Wiedniu, brak dokładnego adresu.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA