Jagorzewska Halina

 

Halina Jagorzewska, antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 145 otrzymała 20.12.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku brak adresu. 

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie.