Gajewska Irena

 

Irena Gajewska, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego i Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 126 otrzymała 21.09.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje informacja o zamieszkaniu w Warszawie, bez dokładnego adresu.

 

Katarzyna Arciszewska

                                                                           

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA