Flisowska Maria

 

Maria Flisowska, nauczycielka, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”). Kartę członkowską nr 29 otrzymała 01.01.1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, ul. Stryjska 1 oraz adnotacja, że wystąpiła z organizacji, prawdopodobnie po 1926 r. (w korespondencji polskiego kierownictwa ruchu antropozoficznego z AAG w Dornach pojawia się informacja, że Maria Flisowska nie ma środków na opłacenie składki członkowskiej za rok 1926). 

                   

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA