Fleischer Henryk

 

Henryk Fleischer, antropozof, należał do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 116 otrzymał 08.07.1927 r., choć w dokumentach archiwalnych widnieje adnotacja o wystąpieniu z organizacji w 1925 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku nie ma danych adresowych. 

                   

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA