Finkelstein M.

 

M. Finkelstein, antropozof, należał do Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Do organizacji wstąpił w 1930 r. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Kraków, ul. Sebastiana 16.

                   

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, PTA