Fascowicz (Faszowicz) Jessie

 

Jessie Fascowicz (Faszowicz), antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 143 otrzymała 20.12.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, ul. (bez numeru) Senatorska.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA