Dwernicka Jadwiga

 

Jadwiga Dwernicka (Loria-Dwernicka), (zm. w roku 1939), pianistka, uczęszczała do krakowskiego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, gdzie kształciła się pod kierunkiem Bolesława Domaniewskiego; pedagog muzyczny (od roku 1927 do wybuchu II wojny światowej pod jej opieką kształcił się m. in. Zbigniew Szymonowicz, ur. 1922, w przyszłości wybitny pianista, kompozytor i pedagog), działaczka lwowskiego Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”). Kartę członkowską nr 84 otrzymała 07.07.1926 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, Teatyńska 15. 

 

   Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. II muzealne spotkania z Kresami, 2017, red. T. Skoczek, Warszawa; Fuks M., 1978, Straty osobowe żydowskiego środowiska muzycznego, „Biuletyn ŻIH”, nr 3–4; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach), Plohn A., 2012, Muzyka we Lwowie a Żydzi, „Muzykalia”, nr XIII.

                                                                 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA, pianistka, pedagog muzyczny, Lwów