Domański Mieczysław

 

Mieczysław Domański, antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 183 otrzymał 07.07.1933 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jegp nazwisku widnieje adres: Warszawa, Chmielna 21m/8. 

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA