Diehl Karol

 

Karol Diehl, antropozof, należał do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 163 otrzymał w roku 1929 lub 1930. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Wieluń k. Kalisza, ul. Joanny Żubr 2 oraz dodatkowo wskazano miasto Łowicz, bez adresu. 

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach)

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA