Chyl Antoni

 

Antoni Chyl , antropozof, należał do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego z siedzibą w Dornach. Kartę członkowską nr 208 otrzymał w 1938 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego figuruje adres: Bochnia.

 

Monika Rezczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); dokumenty Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA