Oscilloclast

 

Oscilloclast, instrument diagnostyczno-terapeutyczny Alberta Abramsa.

Oscilloclast był jednym z kilku kontrowersyjnych urządzeń stworzonych przez doktora medycyny, Alberta Abramsa (1863–1924). Abrams wierzył, że choroba wywołana jest nienormalnymi wibracjami elektronów i można ją uleczyć za pomocą wibracji dostarczanych z zewnątrz organizmu. Mechanizm tych wibracji opisał w pracach dotyczących ERA – Elektronicznych Reakcji Abramsa (Abrams 1917). Najpierw skonstruował on instrument diagnostyczny (zob. dynamizator), oscilloclast był kolejnym krokiem – miał nie tylko diagnozować, ale i leczyć poprzez przywracanie odpowiednich wibracji elektronów. Abrams reklamował urządzenia i ich efekty przez własny periodyk, potem stowarzyszenie (Pollack 1984: 111). W odróżnieniu od dynamizatora, do badania przy pomocy którego potrzebne było medium, oscilloclast podłączano kablami do leżącego pod nim pacjenta. Zdjęcia oscilloclastu, również w działaniu, znaleźć można m. in. w Wirtualnym Muzeum Radia. Kiedy po śmierci Abramsa zbadano urządzenie (wcześniej było to niemożliwe, gdyż Abrams swoje sprzęty jedynie wypożyczał), ustalono, że oscilloclast nie mógłby przekazywać wibracji, o których mówił Abrams. Co więcej, nawet cała bateria oscilloslastów przekazywałaby wibracje niższe niż zwykły masaż ręczny, który przekazuje więcej „elektryczności”. Autorzy krytyki maszyny wykazywali w czasopiśmie „The Lancet”, że budowa urządzenia, zawierająca plątaninę kabli, nie pozwalała prądom elektrycznym przepływać poprawnie i nie mogła mieć właściwości, o których pisał Abrams (Pollack 1984: 112).

 

Karolina Maria Hess

 

Literatura: Abrams A., 1917, The Electronic Reactions of Abrams, “International Clinics”, No. 1 (27th Series); Albert Abrams and the „E.R.A.” cult, 1924, “The Britain Medical Journal”, Jan. 26, 1(3291); Lescarboura A. C., 1924, Our Abrams Verdict, “Scientific American”, Vol. 131, No. 3; Pollack Ch. V. Jr., 1984, Electronic Therapeutics of Albert Abrams, M.D., “Pharmacy in History”, Vol. 26, No. 2.

 

Słowa kluczowe: medycyna alternatywna, terapia alternatywna, Albert Abrams, ERA, medycyna przełomu XIX i XX w., elektryczność, energia, wibracje, radioclast, dynamizator.