Waldemar Gniadek

Waldemar Gniadek ur.14.06.1962 r. w Warszawie.

W latach 1982-1986 - studiował na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW.

W latach 1986 - 1990  - studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1990 roku studiował  na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W latach 2009-2014 rozpoczął studia na Wydziale Historycznym w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, gdzie pod kierunkiem prof.dr hab. Mariana Dygo napisał i obronił pracę magisterską pt: "Wolnomularstwo na łamach polskiej prasy katolickiej w latach 1918-1939.

2015 - otwarcie przewodu doktorskiego  "Niemieckie loże wolnomularskie w II Rzeczypospolitej".

2019 - Obrona rozprawy doktorskiej, tytuł doktora nauk historycznych

Zainteresowania badawcze koncentrują się na historii wolnomularstwa polskiego oraz krajów Europy Środkowo - Wschodniej.

 

Publikacje:

  • Otwarcie Muzeum Wolnomularstwa Francji w Paryżu, "Ars Regia", Nr 19, Rok XII (2010).
  • Marc Labouret, Les Metaux et la Memoire. La Franc-Maconnerie francaise racontee par ses jetons et medailles., /recenzja/ "Ars Regia", Nr 19, Rok XII (2010).
  • List Kazimierza Szwarcenberg - Czernego do Witolda Giełżyńskiego, "Ars Regia", Nr 20, Rok XIII (2012/2013).
  • Wielka Loża Narodowa Polski wobec wyzwań i problemów epoki, Dwa dokumenty (ca. 1927 oraz 1937) /współaut. T. Cegielski/,  "Ars Regia", Nr 20, Rok XIII (2012/2013).
  • Doktor Judym z Buska-Zdroju – biografia Szymona Starkiewicza, "Medycyna Rodzinna", nr 2/2014.
  • Mieczysław Michałowicz – życie i działalność, "Medycyna Rodzinna", nr 3/2014.
  • Witold Chodźko – lekarz, polityk, wolnomularz,” Medycyna Rodzinna”, nr 4/2014.
  • Rafał Radziwiłłowicz – wybitny psychiatra, działacz społeczny i wolnomularski, "Medycyna Rodzinna", nr 2/2015.
  • Prof. Jan Mazurkiewicz – wolnomularz, twórca nowoczesnej polskiej psychiatrii i psychofizjologii, "Medycyna Rodzinna" nr 1/2016.
  • Niemieckie loże wolnomularskie działające w XVIII i XIX wieku na ziemiach polskich, w: Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia, Vol 5, Pułtusk 2016.