Izaura Jakacka

Izaura Jakacka – historyk i archeolog, absolwentka Instytutu Archeologii UW oraz Instytutu Historycznego UW, obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie zajmuje się badaniami nad wpływem tradycji antycznych na literaturę popularną epoki wiktoriańskiej.

 

Jej specjalizację stanowi historia idei oraz historia nowożytna czasów stanisławowskich. Swoje badania koncentruje na tradycjach antycznych, szczególnie obecnych w sztukach wizualnych doby Oświecenia i ich ideowym przesłaniu. Zgodnie z metodą A. O. Lovejoya  analizuje wpływ sztuki na koncepcje władzy króla Stanisława Augusta oraz na kształtowanie światopoglądu epoki. Jest autorką takich prac jak „Supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej. Historia, inspiracja i interpretacja” czy „Posążki z Nowej Sali Tronowej. Próba rekonstrukcji znaczenia ideologicznego”.

 

Wieloletni współpracownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie i współorganizator przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu popularyzowanie wiedzy historycznej, takich jak Klub Archeologa, Dni Archeologa czy Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Obecnie współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Varsovia” jako nauczyciel historii.