Jarosław Tomasiewicz

Jarosław Tomasiewicz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim.

Zajmuje się ruchami radykalnymi i ich myślą polityczną oraz przemocą polityczną.

Publikacje zwarte:

 • "Nowe idee dla Nowej Ery - między faszyzmem a anarchizmem" (2000),
 • "Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny" (2000),
 • "Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczypospolitej" (2003),
 • "Zło w imię Dobra. Zjawisko przemocy w polityce" (2009),
 • „Rewolucja Narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej" (2012),
 • "Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921-1935" (2012)
 • "Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej" (2014)

Wybrane artykuły/rozdziały:

 • Le neo-paganisme dans l’Europe de l’Est
 • Idea Europy w ujęciu Jeana Thiriarta
 • Między tradycją i ponowoczesnością: neopoganie Europy Wschodniej w obliczu globalizacji
 • Ugrupowania zadrużne i neozadrużne w okresie okupacji hitlerowskiej
 • (1939-1945)
 • Demiurgizm jako przykład neopoganizmu rasowo-nacjonalistycznego
 • Od monarchizmu do postkonserwatyzmu. Ekstremizm konserwatywny w II Rzeczypospolitej
 • Między "narodowym komunizmem" a "faszyzmem lewicy". Ideologia Legionu Młodych (1930-1939)
 • Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy
 • Od romantycznej reakcji do totalitarnej modernizacji. Z dziejów reakcyjnego ekologizmu
 • Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka
 • Stare religie Nowej Ery: Główne nurty współczesnego neopoganizmu- Skrajna prawica nacjonalistyczna na Ukrainie: ideologia, struktury, działalność
 • Prasa środowisk ekstremistycznych obozu narodowego w okresie II wojny światowej (analiza ideowo-polityczna)
 • Transformacja nacjonalizmu polskiego na przełomie XIX i XX wieku
 • "Zaczyn" - polski model "totalizmu centrowego"
 • Niepogoda dla populistów. Kampanie prezydenckie Andrzeja Leppera i Bogusława Ziętka w 2010 r.
 • Naród jako projekt. Wielkosyryjski nacjonalizm narodotwórczy
 • Lud - Naród - Słowiańszczyzna. Lewicowy nacjonalizm Polskiego Związku Wolności (1939-1944)
 • Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu
 • Rasa przeciw narodowi. Rasizm a nacjonalizm – uzupełnianie się czy wykluczanie?
 • Faszyzm jako ideologia i polityka modernizacji
 • Al-Islam huwa al-hall? Egipskie Bractwo Muzułmańskie - zagrożenie czy szansa demokracji?
 • Od rewolucjonistów do kondotierów. Rozwój i upadek Mudżahedinów Ludowych w Iranie
 • Biało-Brunatni. Podziemie neonazistowskie w Polsce
 • Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy
 • Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Frontu Wyzwolenia Ziemi)